Member of FPK Group

Naše produkty:

Mikrobiologické preparáty product.png Vstupte
Aktivní činidla product.png Vstupte

Aktuálně

Konference - Využití kompostu

Se společností Zera udržujeme již několikaletou spolupráci a proto jsme nemohli chybět ani na čtvrteční konferenci na téma využití kompos...

Více novinek

Společnost Manetech

Technologie společnosti Manetech a.s. jsou přednostně určeny pro zemědělskou výrobu, pro výrobu organických hnojiv a pro řešení vybraných problémů v oblasti životního prostředí.

V zemědělské výrobě jsou naše technologie zaměřeny na:
- Zvýšení úrodnosti půd
- Ochranu rostlin
- Zvýšení kvalitativních parametrů výsledné produkce
- Zpracování posklizňových zbytků
- Silážování
- Pptimalizaci výživy chovných zvířat
- Zlepšení prostředí v chovných prostorách
- Zpracování vedlejších produktů živočišné výroby

V oblasti výroby organických hnojiv nabízíme k užívání patentovanou technologii výroby organických hnojiv s extrémně vysokou (přes 90%) využitelností dusíku.

V oblasti životního prostředí se zaměřujeme na:
- problematiku odstraňování zápachů, způsobeného rozkladem organické hmoty
- zpracování biologicky rozložitelných odpadů

Preparáty používané v doporučených postupech jsou zdravotně nezávadné jak pro zvířata, tak i pro člověka. Neobsahují karcinogenní, mutagenní ani geneticky modifikované komponenty a pomáhají obnovovat přirozenou biologickou rovnováhu v přírodě.

​ 

Napište nám…