Member of FPK Group

Aktivní činidla

PROBIO-K2

Aktivní polysacharidové činidlo

Jako fyzická osoba ho můžete zakoupit prostřednictvím našeho INTERNETOVÉHO OBCHODU, jako právnická osoba se obraďte na jednoho z našich obchodních zástupců.

PROBIO-K2 je aktivní polysacharidové činidlo.
Primárně slouží především při výrobě hnojiva ManEco, jehož licenci k výrobě Vám zdarma poskytneme při koupi přípravku. Dále se používá pro zpracování kapalných, ale i pevných odpadů.

Hlavní přínosy činidla

  • Fixace dusíku ve formě amoniaku a s tím spojená redukce zápachu
  • Zlepšení přilnavosti k pevnému substrátu (slámě) = tixotropie
  • Převod anorganické formy dusíku do organických komplexů

Využití činidla

Činidlo PROBIO-K2 lze velmi efektivně využít pro zpracování kejdy hospodářských zvířat, v technologii kompostování BRO (biologicky rozložitelných odpadů), BRKO (biologicky rozložitelných komunálních odpadů), kalů z čistíren odpadních vod, digestátu z bioplynových stanic a posklizňových zbytků.

​Výsledkem zpracování je kvalitní 100% organické hnojivo. Společnost MANETECH Vám při zpracování kejdy hospodářských zvířat nabízí licenci na výrobu tohoto hnojiva zdarma.

Charakteristika

Činidlo na bázi termicky modifikovaného oxidovaného bramborového škrobu.

Trvanlivost: neomezená

Balení

balení pytel á 15 kg