Member of FPK Group

Primární hnojivo ManEco

Primární hnojivo ManEco

Nabízíme unikátní technologické řešení, které umožňuje zpracování kapalných organických odpadů za vzniku výsledného 100% organického registrovaného hnojiva ManEco.

Složení primárního hnojiva​

Primární hnojivo je pak možné usušit za vzniku sekundárního hnojiva ManEco s obsahem sušiny 80 %.

Výhody primárního hnojiva

  • Vznik kvalitního 100% organického hnojiva
  • Nárůst produkce zelené hmoty pěstovaných plodin o 20–25 %
  • Obnova biologické rovnováhy v půdě a množství humusu v půdě
  • Zabránění průsaku dusíkatých a jiných anorganických látek do spodních vod
  • Zajištění příznivé relativní vlhkosti v půdě
  • Možnost volby různého termínu aplikace a způsobu zapravení - zaorat, zapravit do půdy pomocí bezorebných systémů zpracování půd (talířové a radličkové podmítače, kombinátory)
  • Minimální ztráty živin, hlavně dusíku

Výroba primárního hnojiva

​Shrnout výslednou směs zakládky nakladačem do kompostační figury.
Zrání kompostu - kompostační figuru jednou za 1–2 týdny provzdušnit překopávačem kompostu pro lepší zabezpečení aerobních fermentačních procesů.
Po dokončení cyklu (2–4 měsíce) aplikovat na pozemky nebo uskladnit.

Dávkování primárního hnojiva

Doporučené cykly jednorázových dávek hnojení: pro lehké půdy v cyklu 2-3 let, pro těžké půdy v cyklu 3-4 let.