Member of FPK Group

Sekundární hnojivo ManEco

Sekundární hnojivo ManEco

Jedná se o usušené 100% organické primární hnojivo ManEco s obsahem sušiny 80 %. Vychází svými vlastnostmi z primárního hnojiva ManEco, má však konstantní granulometrii a díky poklesu vlhkosti i vyšší koncentraci živin a je snadno přenosné.
Složení sekundárního hnojiva

Sekundární organické hnojivo ManEco vznikne usušením primárního 100% organického hnojiva ManEco.

Dávkování sekundárního hnojiva

Doporučené cykly jednorázových dávek hnojení: pro lehké půdy v cyklu 2-3 let, pro těžké půdy v cyklu 3-4 let.