Member of FPK Group

Bajkal

Bajkal


Univerzální mikrobiální přípravek

Jako fyzická osoba ho můžete zakoupit prostřednictvím našeho INTERNETOVÉHO OBCHODU, jako právnická osoba se obraďte na jednoho z našich obchodních zástupců.

Použití mikrobiologického preparátu Bajkal představuje prostý a efektivní způsob jak docílit ekologicky čisté zemědělské produkce. Pomáhá zlepšit stav půdy a zároveň nenarušit přirozené vazby mezi půdou a rostlinami.Podporuje půdní mikroflóru, díky čemuž se půda úspěšně revitalizuje. Ve srovnání s tradičními postupy pěstování kulturních plodin je použití Bajkalu efektivní i ekonomicky a umožňuje podstatné snížení finančních nákladů na jednotku produkce. Univerzální použití je dáno unikátním patentovaným složením, jež ho odlišuje od většiny ostatních obdobných preparátů.

Účinky preparátu

 • Obnovení struktury půdy a její úrodnosti
 • Zvýšení energie klíčení a růst semen včetně semen obtížně klíčivých
 • Snížení množství používaných chemických hnojiv a pesticidů
 • Zvýšení imunity rostlin, odolnosti proti mrazu a suchu a proti patogenním organismům
 • Zlepšení kvality úrody včetně chuťových vlastností
 • Zvýšení trvanlivosti při skladování
 • Obnovení ekologické rovnováhy a stabilizace ekosystému
 • Přeměna organických látek na látky snadno osvojitelné rostlinami
 • Stimulace fotosyntézy
 • Stimulace fyziologických procesů v rostlinné buňce a s tím spojený rozvoj vegetativních orgánů
 • Stimulace vývoje kořenů a zlepšení příjmu prvků z hlubších vrstev půdy
 • Předcházení zhutnění půdy při bezorebných agrotechnických postupech

 

Použití preparátu

 • Příprava osiva/sadby
 • Podzimní i jarní příprava půdy
 • Ošetření rostlin v průběhu vegetace
 • Příprava organických hnojiv a kompostů

 

Složení
Mikrobiologický preparát Bajkal je založen na principu efektivních mikroorganismů.
Preparát se skládá z unikátního komplexu samostatně se regulujících mikroorganismů žijících ve vzájemné symbióze.
Součástí jsou především bakterie mléčného kvašení, fotosyntetizující bakterie, bakterie fixující dusík, sacharomycety, produkty bakterií a hub a živný roztok.
Komplex neobsahuje patogenní ani geneticky modifikované organismy.

Zásady při aplikaci preparátu

 • Pro výrobu pracovního roztoku nepoužívat chlorovanou vodu
 • Aplikaci neprovádět za přímého slunečního svitu
 • Aplikaci neprovádět současně s aplikací pesticidů
 • Při fyzickém poškození rostliny (kořenů, nadzemní části) aplikaci provádět nejdříve po 3-4 hodinách
 • Originálně balený preparát skladovat při teplotách 2-8 °C
 • Po otevření koncentrát zpracovat do 30 dnů
 • Pracovní roztok zpracovat do 24 hodin
 • Účinky preparátu se projeví při teplotách prostředí 12-15 °C a více
 • Optimální aplikace při přípravě půdy je v kombinaci s organickými hnojivy (komposty)

 

Balení
balení kanystr á 1 l, 23 l