Member of FPK Group

Ekobakter

IH Ekobakter


Mikrobiální přípravek řady Invisible Helpers


Jako fyzická osoba ho můžete zakoupit prostřednictvím našeho INTERNETOVÉHO OBCHODU, jako právnická osoba se obraťte na jednoho z našich obchodních zástupců.

Použití mikrobiálního přípravku Ekobakter představuje prostý způsob jak docílit efektivního zpracování druhotných produktů a odpadů s organickou kontaminací. Použití přípravku Ekobakter je efektivní i ekonomicky a umožňuje podstatné snížení finančních nákladu. Univerzální použití je dáno unikátním patentovaným složením, jež ho odlišuje od většiny ostatních přípravků.

Účinky preparátu

 • Zlepšuje hygienické podmínky chovných prostor a má pozitivní vliv na zvířata.

 • Urychluje rozklad odpadu s organickou kontaminací.

 • Redukuje nepříjemné pachy.

 • Umožňuje efektivní zpracování druhotných produktů hospodářských zvířat a produkci kvalitního organického hnojiva.

 • Urychluje proces kompostování.

 • Odstraňuje viskózní sediment s následkem snížení zatížení systému na odkliz hnoje.

 • Snižuje obsah pohyblivých forem těžkých kovů.

Složení
Mikrobiální přípravek IH Fauna je založen na principu efektivních mikroorganismů.
Preparát se skládá z unikátního komplexu samostatně se regulujících mikroorganismů žijících ve vzájemné symbióze.

Součástí jsou především bakterie mléčného kvašení, fotosyntetizující bakterie, bakterie fixující dusík, sacharomycety, produkty bakterií a hub a živný roztok.
Komplex neobsahuje patogenní ani geneticky modifikované organismy.

Zásady při aplikaci preparátu

 • Pro výrobu pracovního roztoku nepoužívat chlorovanou vodu

 • Originálně balený preparát skladovat při teplotách 2-8 °C

 • Po otevření koncentrát zpracovat do 30 dnů

  Pracovní roztok zpracovat do 24 hodin

 • Účinky preparátu se projeví při teplotách prostředí 12-15 °C a více

Balení
balení kanystr á 1 l, 23 l