Member of FPK Group

O společnosti

O společnosti

Společnost MANETECH, a.s. byla založena v roce 2000 a zabývá se vývojem technologií založených na ekologických principech. Všechny naše produkty jsou čistě přírodní bez využití chemie nemajíce žádný negativní vliv na zdraví člověka ani na naše životní prostředí.

Zemědělství bez chemie

Naše podnikání jsme odstartovali výrobou organického hnojiva z kejdy, tedy vedlejšího produktu živočišné výroby, jež najde své využití především v organickém a ekologickém zemědělství. Toto organické hnojivo je registrováno pod obchodním názvem ManEco a výrobní postup je chráněn patentem ve většině zemí světa.

​ Od roku 2013 se zabýváme také distribucí aktivního činidla PROBIO-K2. Toto polysacharidové činidlo podporuje efektivní zpracování kapalného odpadu, gastroodpadů, vedlejších živočišných produktů a dalších odpadů ze zemědělské výroby. Vedlejším efektem je potlačení zápachu, což umožňuje využití například v čistírnách odpadních vod a v bioplynových stanicích.

Efektivní zemědělství

Po úspěchu s PROBIO-K2 jsme se v roce 2017 rozhodli rozšířit naše pole působnosti o technologii efektivních mikroorganismů. Navázali jsme spolupráci se společností EM Kooperacia, která se zabývá vývojem a výrobou komplexních mikrobiálních preparátů.

​ Preparáty jsou vhodné jak pro zemědělskou výrobu, tak pro zapracování tuhých i kapalných bioodpadů, stejně jako pro likvidaci ekologických zátěží. První výrobek reprezentující tuto technologii je univerzální mikrobibiální preparát Bajkal. Nyní nově připravujeme specializované mikrobiální preparáty řady Invisible Helpers s využitím i v živočišné výrobě.

 

Technologie MANETECH pomáhá zpracovat a vrátit do přírody živiny obsažené v bioodpadech a v zemědělské výrobě umožňuje podstatné snížení, v některých případech i úplné nahrazení chemických přípravků.