Member of FPK Group

Efektivní mikroorganismy

Efektivní mikroorganismy jsou souborem vybraných probiotických druhů mikroorganismů přírodního původu, které se běžně používají v potravinářské výrobě. Patří sem bakterie mléčného kvašení, fotosyntetické bakterie, kvasinky, aktinomycety a plísně. Všechny tyto druhy žijí ve vzájemné symbióze v živném roztoku. Jedná se tedy o čistě přírodní soubor bez chemických příměsí a genetických modifikací, která je bezpečná a zdravotně nezávazná.

em

Vznik technologie a její rozšíření

Technologie efektivních mikroorganismů se zrodila roku 1982 v Japonsku, kde ji vyvinul významný mikrobiolog Teruo Higa. Jeho mikrobiologické preparáty představují symbiotickou směs regenerativních mikroorganismů, kde základ směsi tvoří skupina probiotických bakteriálních kmenů, především lakto a bifidobakterie.

Díky unikátnímu složení preparátů nacházejí efektivní mikroorganismy uplatnění při řešení široké škály problémů, a to zejména v oblasti zemědělství v rostlinné i živočišné výrobě. Kromě zemědělství nachází technologie efektivních mikroorganismů své využití také v odpadovém hospodářství a nově při řešení celé řady ekologických problémů.

​V současné době se masové využití efektivních mikroorganismů rozšířilo do více než 100 zemí světa. Výroba preparátů již není záležitostí pouze Japonska. Jako druhý, 10 let po Teruo Higovi, vyvinul obdobnou technologii ruský mikrobiolog a lékař Dr. Šablin. V současné době si výrobu preparátů s efektivními mikroorganismy osvojila většina vyspělých zemí.

Význam mikroorganismů

K tomu abychom pochopili význam efektivních mikroorganismů, musíme se i uvědomit, že mikroorganismy jsou zodpovědné za veškerý život na zemi. Byly prvními živými organismy na planetě. Dnes jsme obklopeni mikroorganismy více, než si možná uvědomujeme. Uvádí se, že pouze bakterií se v 1 gramu půdy nachází 2-2,5 miliardy. Mikroorganismy ovšem nejsou pouze v půdě, ale také v organismu každého člověka a dokonce i několik km pod zemským povrchem.

Co jsou efektivní mikroorganismy

Veškeré mikroorganismy lze rozdělit do tří skupin: probiotické (regenerativní) nebo-li efektivní, patogenní (degenerativní) a oportunitní. První dvě skupiny tvoří každá pouhých 15 % z celku, zbylých 70 % jsou organismy oportunitní. Oportunitní mikroorganismy jsou neutrální do té doby, dokud nepřeváží jedna ze zbylých dvou skupin, na jejíž stranu se pak přidají.
Protože všude kolem nás, kde příroda není narušena, jsou mikroorganismy v tzv. biodynamické rovnováze. Jakékoliv negativní narušení této rovnováhy je příčinou problémů, kdy se patogenní bakterie rozšíří nad únosnou mez, což se projevuje nemocemi rostlin a živých organismů a při extrémním vychýlení rovnováhy hrozí dokonce vznik pandemií.
​V případě, že je rovnováha narušena ve prospěch probiotických mikroorganismů, do té doby neutrální mikroorganismy se přidají na stranu efektivních, a tak jsou potlačeny mikroorganismy patogenní.
​​Díky tomu mají efektivní mikroorganismy široké spektrum využití a stávají se univerzálním prostředkem pro práci s organickým materiálem.

Přínos technologie efektivních mikroorganismů

​Hlavním cílem technologií efektivních mikroorganismů je právě obnovení narušené biodynamické rovnováhy. U degradovaných půd se obnovuje jejich úrodnost. Potlačením patogenních mikroorganismů v průběhu vegetace se zamezí nekontrolovatelnému šíření nemocí rostlin, v živočišné výrobě efektivní mikroorganismy přispívají ke zlepšení činnosti trávicího traktu, což vede k výraznému zvýšení jak množství, tak i kvality živočišné produkce.

Společnost MANETECH a.s. přináší na trh univerzální mikrobiálních preparát Bajkal, vyráběný společností EM Kooperacija. Právě tento výrobek získal na mezinárodní zemědělské výstavě v bulharském Plovdivu v roce 2015 jako jediný produkt hlavní cenu – zlatou medaili jako inovativní výrobek roku. V témže roce byl stejný výrobek prezentován na mezinárodní konferenci UNESCO významným tureckým vědcem, profesorem Allakhverdievem, který se dlouhodobě věnuje výzkumu právě tohoto preparátu (článek prof. Allakhverdieva zde) a který hovoří o efektivních mikroorganismech jako o technologiích pro 21. Století.

Kromě univerzálního mikrobiálního preparátu Bajkal připravuje společnost MANETECH, a.s. k uvedení na trh novou řadu mikrobiálních preparátů pod označením Invisible Helpers. Tyto preparáty jsou novou generaci mikrobiálních preparátů z kategorie efektivních mikroorganismů, a jsou pokračovateli úpěšného preparátu Bajkal.

Příklady efektivních mikroorganismů

Lactobacillus

lacto

Lactobacillus jsou anaerobní bakterie mléčného kvašení.
Patří sem například:

 • Lactobacillus brevis - Způsobuje fermentaci za vzniku CO2 a kyseliny mléčné. Přirozeně se vykytuje v okurkách a zelí. Zlepšuje lidskou imunitu. Produkuje kyselinu octovou a ethanol.

 • Lactobacillus rhamnosus - Probiotikum posilující imunitu na léčbu virových infekcí a průjmu způsobeného rotavirovou infekcí. Také zlepšuje odolnost vůči nepříznivým podmínkám a chrání rostliny proti plísňovým chorobám.

 • Lactobacillus buchneri - Během fermentace produkuje kyselinu mléčnou a kyselinu octovou. Používá se jako bakteriální inokulant ke zlepšení aerobní stability siláže.

 • Lactobacillus parabuchneri - Zlepšuje prodyšnost půdy a pomáhá snížit její teplotu v důsledku metabolismu.

 • Lactobacillus casei - Posiluje imunitní systém proti infekcím, patogenním bakteriím, helmintům a synantropickým muškám.Také oživuje půdu.

 • Lactobacillus paracasei - Jako probiotikum zlepšuje trávení a posiluje imunitní systém proti infekcím. U včel zvyšuje medonosnost.

 • Lactobacillus plantarum - Používá se pro boj s patogenními bakteriemi a jako antimikrobiální činidlo syntetizující aminokyselinu lysin.

 • Lactobacillus hilgardii - Podporuje látkovou výměnu i ve znečištěných půdách a kompostu.

 • Lactobacillus sp.

 

Pichia sp.

Pichia patří do skupiny kvasinek a dokáže asimilovat dusičnany.

Bacillus licheniformis

baci

Bacillus licheniformis se přirozeně vyskytuje v půdě. Vzácností této bakterie je, že díky fermentaci bílkovin umí degradovat peří.

​Další bakterie

 • Lactococcus lactis - Bakterie mléčného kvašení sloužící jako přirozený konzervant, zlepšuje trávení a také syntetizuje aminokyselinu lysin.

 • Enterococcus durans - Bakterie mléčného kvašení, která vytváří a stabilizuje užitečnou mikroflóru.

 • Saccharomyces cerevisiae - kvasinky z oddělení vřeckovýtrusných hub

 • Rhodopseudomonas palustris - Tyto purpurové bakterie okysličují organické látky vzdušným kyslíkem. Čistí kanalizační systém a odpady od mastných usazenin a ucpanin. Odstraňují nepříjemné pachy. Urychlují zpracování a zrání kompostu a snižují obsahy těžkých kovů.

 • Bifidobacterium animals - probiotické bakterie

 • Propionibacterium freudenreichii - syntetizují kyselinu propionovou

 • Candida famata - kvasinky syntetizující riboflavin

 • Kluyveromyces lactis - Kvasinky, které asimilují laktózu za přeměny na kyselinu mléčnou.

 


  • Efektivní mikroorganismy - podrobná brožura
  • 2.26 MB