Member of FPK Group

A1 Organics

Eaton, Colorado 80615, USA, www.a1organics.com

Společnost MANETECH a.s. již dva roky spolupracuje s americkou společností A1 Organics.
A1 Organics úspěšně zpracovává přes 350 000 tun odpadu ročně. Výsledným produktem jsou mimo jiné kvalitní komposty a mulče pro komerční, zahradnické i zemědělské využití.
A1 Organics využívá naši technologii aktivního činidla PROBIO-K2 na zpracování kapalných odpadů. Jedná se zejména o odpad z pivovarů, mlékáren, jatek, čistíren odpadních vod a bioplynových stanic.
Díky technologii Mantech se povedlo zredukovat nepříjemné pachové látky, zlepšit poměr rozprostření na nosič 8 : 1 tekuté složky na pevnou, zvýšit poměr N : P : K výsledného produktu a snížit ekonomické náklady na zpracování.

Zde a zde můžete shlédnout doporučení a hodnocení z USA.