Agroklas Staré Sedliště

Subjekt: Agroklas Staré Sedliště

Odpovědný zástupce: p. Vojtuš – zootechnik

Produkt: Fauna

Aplikace: Telata od narození do 2. měsíce dávka 30ml/den

Reference: Pro přípravek Fauna jsem se rozhodl, protože jsem měl přetrvávající potíže s průjmy u telat. V trusu měly nestrávené zbytky potravy, což se projevovalo na jejich zdravotním stavu i vyšších úhynech. Po aplikaci se však tento problém více méně eliminoval a zdravotní stav telat se velmi zlepšil a procento úhynů se stabilizovalo. Doporučuji všem, kteří řeší obdobné problémy a chtějí zlepšit zdravotní stav svého stáda i do budoucna.