Member of FPK Group

Jahodárna Vraňany

Bc. Milan Hanč – majitel, vedení firmy: +420 737 70 36 06, milan.hanc@jahodarna-vranany.cz

Jahodárna Vraňany: Vraňany 230, 277 07, Česká republika, www.jahodarna-vranany.cz

V jahodárně Vraňany jsme provedli úspěšný pokus hnojení naším hnojivem ManEco na části pěstebních ploch jahod.
Váha sklizených plodů dosáhla dvojnásobku oproti původnímu hnojení a několikanásobku oproti nehnojenému vzorku.
Také jsme zaznamenali nárůst počtu nových srdíček (nově nasazených rostlin), navýšení počtu odnoží (tzv. nových výhonů)
a celkový nárůst zelené hmoty.

Zpráva o výsledcích pokusu ke stažení zde.