Member of FPK Group

Technologie

Technologie MANETECH má širokospektrální využití od rostlinné výroby, přes živočišnou výrobu po řešení různých ekologických problémů zahrnujících zpracování tuhých i kapalných bioodpadů, čištění odpadních vod včetně zpracování čistírenských kalů či eutrofizace vod.

rostlinnavyrobaslipkacovkompost