Biologické zpracování kalů z ČOV

Biologické zpracování kalů z ČOV

Produkty a technologie MANETECH mají bohaté využití také v oblasti čištění odpadních vod a kompostování kalů. Při kompostování kalů naše technologické řešení pomáhá zpracovat a vrátit do přírody živiny obsažené v odpadních vodách.

Základním principem při zpracování tekutých kalů je efektivní navázání kapalné složky na pevný substrát. Dávkování kapalné složky k pevnému nosiči (např. slámě) díky aplikaci činidla PROBIO-K2 dosahuje poměru až 10:1. Dosud se tekuté kaly využívaly pro kompostování jen v omezeném množství. Aplikací činidla jsou upraveny fyzikální vlastnosti kapaliny, proto snáze ulpívá na pevném nosiči. Během procesu zpracování je výrazně redukován charakteristický nepříjemný zápach.

Hlavní přínosy

 • dávkování kapalné složky k pevnému nosiči až 10:1

 • redukce pachových látek (amoniak, sirovodík)

 • vytváří živinový startér mikrobiálních procesů

 • zlepšení sorpčních vlastností hnojiva zabraňujících průsaku dusíkatých a jiných anorganických látek do podzemních vod

 

Hygienická nezávadnost je zabezpečena standardním kompostovacím procesem, při kterém dochází k eliminaci patogenních mikroorganismů, parazitů i nepříjemných pachových látek.

Amoniakální dusík je zcela transformován do podoby organického komplexu, formy snáze a lépe využitelné rostlinami. Veškeré živiny obsažené v původní kapalné složce zůstávají v substrátu zachovány s minimalizací ztrát, zejména dusíku.

Výsledný substrát má charakter kvalitního organického hnojiva či rekultivačního kompostu.

Pro rychlejší nastartování aerobně fermentačního procesu doporučujeme kombinovat s mikrobiálním přípravkem IH - Ekobakter.

Složení

PROBIO–K2

Polysacharidové činidlo založené na bázi termicky modifikovaného oxidovaného bramborového škrobu.

IH - Ekobakter

Přípravek založený na bázi efektivních mikroorganismů v živném roztoku.

Bakteriální kmeny

 • Lactobacillus casei
 • Lactobacillus paracasei subsp. tolerans
 • Lactobacillus rhamnosus
 • Lactobacillus plantarum
 • Lactobacillus hilgardii
 • Lactobacillus parabuchneri
 • Enterococcus durans
 • Rhodopseudomonas palustris

Dávkování

PROBIO-K2: 0,4 kg/m3 kapaliny

IH - Ekobakter: 150 ml/t substrátu

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat. Rádi Vaše dotazy zodpovíme.