Member of FPK Group

Dotační programy

Dotační program pro chov drůbeže

Článek o dotacích

Praktická příručka - Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2018 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Webové stránky

Seznam přípravků pro dotační program 20.B.a.