Efektivní stabilizace siláží/senáží

Efektivní stabilizace siláží/senáží

Kvalita a stabilita siláže je dána výsledkem fermentačního procesu. Základním předpokladem k zajištění kvalitní konzervace objemných krmiv je dodržení správné technologie výroby krmiv a přidání vhodného biologického aditiva pro uchování stravitelných živin v siláži. Počet přírodně se vyskytujících bakterií mléčného kvašení na rostlinách je často velmi nízký. Dodáním těchto bakterií dojde k řízenému posílení žádoucí mikroflóry.

Přípravek IH - Fauna silage patří do skupiny biologických aditiv, tzv. inokulantů na bázi probiotických kultur. Tyto probiotické mikroorganismy produkují organické kyseliny pro usměrnění a zrychlení fermentačního procesu. Zabraňují rozvoji nežádoucích a škodlivých mikroorganismů, a naopak pomáhají uchovat více kvalitních živin. Výsledkem je kvalitní zdravotně nezávadné konzervované krmivo s vysokou produkční účinností vyrobené s minimem ztrát sklizeného produktu.

Hlavní přínosy

 • rychlé snížení pH silážované hmoty

 • optimální poměr tvorby kyseliny mléčné a octové

 • zamezení tvorby kyseliny máselné, kvasinek a plísní

 • lepší stabilita siláže díky nízkému pH

 • nízké hodnoty kyselého vodního výluhu i přes velmi nízké pH

 • vyšší energetická hodnota siláže

 

V živočišné výrobě lze zvýšením kvality krmné směsi dosáhnout:

 • vyšší produktivity zvířat
 • zvýšení denních přírůstků, snůšky vajec a dojivosti
 • zlepšení konverze krmiva
 • zvýšení výsledné kvality živočišných produktů
 • snížením ztrát při konzervaci lze ze stejné osevní plochy vyrobit více konzervovaného krmiva

 

Přípravek díky rychlému nastartování fermentačního procesu a efektivnímu spotřebování menšího množství cukrů na potřebné množství kyseliny mléčné dokáže zachovat více kvalitních živin a energie, a to při nižším úbytku celkové hmoty siláže. Tyto vlastnosti jsou přínosem nejen pro živočišnou výrobu, ale jsou zdrojem pro zvýšení výnosů i v bioplynových stanicích.

Dostatečné množství kyseliny mléčné způsobuje rychlý pokles pH. Minimální množství kyseliny octové je důležité pro potlačení růstu specifických druhů kvasinek. Vyšší množství kyseliny octové je však nežádoucí, neboť zvyšuje celkovou kyselost siláže (kyselý vodní výluh) a může způsobovat horší přijímání krmiva dobytkem nebo dokonce překyselení žaludku.

Složení

Přípravek obsahuje bakterie mléčného kvašení (min. 50 milionů kolonií tvořících jednotku v 1 g přípravku), tedy organismy, které produkují kyselinu mléčnou i octovou.

Poměr vytvořené kyseliny mléčné ke kyselině octové alespoň 4 : 1 v silážované hmotě zabezpečuje nižší kyselost, a tedy chutnost výsledného krmiva pro dobytek i při nízkém pH. Zároveň však zachovává stabilitu siláže (potlačuje rozvoj plísní a kvasinek).

Neobsahuje geneticky modifikované organismy a díky čistě přírodnímu složení nezatěžuje životní prostředí. Přípravek nemá korozivní účinky.

Bakteriální kmeny

 • Lactobacillus plantarum
 • Lactobacillus casei
 • Lactobacillus paracasei subsp. tolerans
 • Lactobacillus rhamnosus
 • Lactococcus lactis

 

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat. Rádi Vaše dotazy zodpovíme.