Member of FPK Group

Ekologie

Vlivem lidské společnosti jsou způsobovány postupné změny naší planety. Tyto globální změny postihují především citlivé ekosystémy. Lidská činnost jako těžba nerostných surovin, intenzivní zemědělská výroba, využívání chemických postupů v průmyslu má za následek nadměrné čerpání přírodních zdrojů a znečišťování životního prostředí. Jedním z nejvzácnějších zdrojů na naší planetě je voda a proto by hospodaření s ní mělo být co nejudržitelnější.

Za znečištěním ovzduší, vody a půdy stojí především nesprávné nakládání s odpady. Odpady jsou produktem prakticky veškeré lidské činnosti – průmysl, stavba, zemědělství, doprava i běžný život. Zejména komunální odpady a kaly z ​čistíren odpadních vod jsou produktem prakticky všech obyvatel.

covka

Technologie MANETECH jako řešení ekologických problémů

Aktivační činidlo PROBIO-K2 je unikátním technologickým řešením při kompostování na výrobu 100% organického hnojiva vedoucí k ozdravení půdy. Půda s nedostatkem organické hmoty je náchylná k vodní a větrné erozi, snižuje se její úrodnost, dochází ke slévání půd a zhoršuje se její vodní režim. Už teď je v České republice více jako polovina polí silně zasažených erozí a při současných zemědělských postupech se toto číslo bude jen dále zvětšovat.

Ekobakter je mikrobiální přípravek, tvořen směsí přírodních mikroorganismů, metabolitů a živného roztoku. Díky tomu, že neobsahuje žádné chemické látky, má velké využití v ekologii. Mikroorganismy efektivně napomáhají v řešení různých ekologických zátěží. Komponenty preparátu urychlují aktivní rozklad organických zbytků přirozenou biologickou cestou. Díky těmto vlastnostem mají produkty a technologie Manetech bohaté využití v oblasti čištění odpadních vod a zpracování bioodpadu.