Member of FPK Group

ČOV

Ekobakter zvyšuje efektivitu biologického čištění odpadních vod, kdy jsou organické látky štěpeny na jednoduché látky, jako je voda a oxid uhličitý. Napomáhá také snížit koncentraci řady škodlivých látek, například těžkých kovů. Čištění probíhá na biologických filtrech, kde jsou udržovány optimální podmínky pro život mikroorganismů.

Činidlo PROBIO-K2 zefektivňuje využití kalů pro kompostování za vzniku 100% organického hnojiva.

cistirna

Hlavní přínosy

  • Zlepšení procesu čištění odpadních vod
  • Redukce pachových látek (amoniaku, sirovodíku)
  • Snížení obsahu aktivních forem těžkých kovů ve vyčištěných odpadních vodách
  • Zvýšení efektivity hygienizace kalu
  • Urychlení zpracování kalu z ČOV na hnojivo
  • Odstranění povrchové krusty na kalojemech městských ČOV
  • Odstranění hustých sedimentů z jímek - nádrží na uskladnění kejdy
  • Prodloužení životnosti kanalizačního potrubí
  • Snížení nákladů na spotřebu technologické vody
  • Snížení množství odpadních vod z velkochovů hospodářských zvířat a zlepšení jejich fyzikálně-chemických vlastností

Aplikace a ředění

Přípravek Ekobakter dodat do systému čištění odpadních vod jednou týdně v poměru 1,25 l preparátu na 10 m3 odpadních vod.