Member of FPK Group

Hygienizace kalu

Pro využití čistírenských kalů v zemědělství je nutná jejich hygienická nezávadnost tak, aby nemohly půdu kontaminovat cizorodými látkami, patogenními mikroorganismy a neznečišťovaly okolní prostředí nepříjemnými pachovými látkami.

Mikrobiální přípravek Ekobakter urychluje hygienizaci kalu a při současném použití s činidlem PROBIO-K2 redukuje zápach.

kaly

Surový kal obsahuje okolo 70 % organických látek v sušině a vzhledem k možné přítomnosti patogenních mikroorganismů je nutné ho před použitím v zemědělství stabilizovat. Stabilizovaný kal je takový kal, kde už nedochází k dalšímu biologickému rozkladu a jehož vlastnosti nemají negativní dopad ani na člověka ani na životní prostředí.

Z tohoto hlediska je nejdůležitější právě hygienizace kalu. Přípravek Ekobakter potlačuje patogenní organismy v kalu (Salmonella, Escherichia coli, enterokoky a koliformní bakterie), čímž hygienizaci urychluje.

Dalším důležitým faktorem při stabilizaci kalu je zabránění šíření nepříjemných pachových látek do okolního prostředí. Toho lze velmi snadno dosáhnout pomocí efektivních mikroorganismů potlačujících amoniak a další nepříjemné pachové látky za současného použití aktivačního činidla PROBIO-K2, které slouží jako výživa pro mikroorganismy a urychluje stabilizaci kalu.

Návod na použití

Hygienizace
Dávkování preparátu je závislé na složení kalu a obsahu sušiny v kalu.
Hygienizace nastává v průběhu 3 měsíců od aplikace preparátu.

Eliminace zápachu
Rozmíchat 1 l přípravku Ekobakter v 7,2 l pitné nechlorované vody o 20-25 °C. (Chlorovanou vodu nechte nejprve odstát v nádrži bez víka po dobu více než 12 hodin).
Nejvyšší účinnosti je dosaženo při současném použití mikrobiálního přípravku Ekobakter a činidla PROBIO-K2 (polysacharid).
​Eliminace zápachu nastává již po 24 hodinách a to o 60 % a více.
Pracovní roztok lze uchovávat pouze do druhého dne.

Účinky preparátu v praxi

Cílem pokusu bylo posouzení redukce nepříjemných pachových látek u čerstvého a částečně vyzrálého kalu pomocí preparátu PROBIO-K2 a Ekobakter společností ODOUR, s.r.o.

Výsledky pokusu potvrdily, že oba použité prostředky, jak činidlo PROBIO-K2 tak i mikrobiální přípravek Ekobakter redukují zápach způsobený směsí plynů. Nejvýznamnějším závěrem z pokusu bylo prokázání úspěšného potlačení zápachu během prvních 24 hodin, kdy u čerstvého kalu byla úroveň zápachu snížena o 61% a u kalu částečně vyzrálého o 98% .
Zpráva o výsledcích pokusu ke stažení zde.

potlacenizapachu