Member of FPK Group

Zpracování bioodpadu

Co naše technologie umožňují?

  • Zpracovat kapalné druhotné produkty živočišné výroby (kejda) a jejich transformaci na kvalitní 100% organické hnojivo, tzv. „primární hnojivo"
  • Usušit primární hnojivo na sušené organické hnojivo balené ve spotřebitelském balení, volné – sypké nebo granulované
  • Zpracovat a třídit kapalné komunální odpady, čistírenské kaly, vybrané kapalné odpady potravinářského (cukrovary, lihovary, pivovary, škrobárny) a dalšího průmyslu (papírny, celulózky)
  • Více o kompostování se dozvíte v sekci Organická hnojiva.

Účinky preparátu v praxi

A1 Organics je předním americkým zpracovatelem kapalných komunálních odpadů a kapalných odpadů potravinářského průmyslu sídlícím v Coloradu. Společnost MANTECH se již několik let úspěšně podílí na provozu jejich kompostárny a přinesla nám bohatou zkušenost s likvidací a zpracováním mnoha druhů kapalných organických odpadů.
​Více informací zde.