Member of FPK Group

Hygienizace bioodpadu

Zpracování vedlejších produktů živočišného původu, tedy odpadů ze stravování a pohostinství, podléhá novým nařízením EU o veterinárních a hygienických pravidlech. Kvůli možnému výskytu přenosných chorob jsou podmínky pro jeho využití v zemědělství přísné. Přesto se díky jeho biologickým vlastnostem hygienizace a následné využití v zemědělství bohatě vyplatí.

Mikrobiální přípravek Ekobakter urychluje hygienizaci bioodpadu a při současném použití s činidlem PROBIO-K2 eliminuje zápach.

bioodpad

Přípravek Ekobakter potlačuje patogenní organismy, čímž urychluje hygienizaci kalu.
Aktivační činidlo PROBIO-K2 potlačuje únik dusíku, čímž eliminuje šíření zápachu.

Přínosy aplikace

  • Likvidace nebo snížení koncentrace patogenních mikroorganismů
  • Potlačení úniku dusíku
  • Převod anorganické formy dusíku do organických komplexů
  • Snížení koncentrace solí těžkých kovů
  • Snížení koncentrace PCB
  • Snížení koncentrace PAU

Návod na použití

Hygienizace
Dávkování preparátu je závislé na složení bioodpadu a obsahu sušiny.
Hygienizace nastává v průběhu 3 měsíců od aplikace preparátu.

Eliminace zápachu
Rozmíchat 1 l přípravku Ekobakter v 7,2 l pitné nechlorované vody o 20-25 °C. (Chlorovanou vodu nechte nejprve odstát v nádrži bez víka po dobu více než 12 hodin).
Nejvyšší účinnosti je dosaženo při současném použití mikrobiálního přípravku Ekobakter a činidla PROBIO-K2 (polysacharid).
​Eliminace zápachu nastává již po 24 hodinách a to o 60 % a více.
Pracovní roztok lze uchovávat pouze do druhého dne.

 potlacenizapachu