Member of FPK Group

Organická hnojiva

S technologiemi společnosti MANETECH lze zpracovávat celou řadu odpadů organického původu za vzniku kvalitního 100%organického hnojiva, a to za pomoci aktivního činidla PROBIO-K2 a mikrobiálního přípravku IH Fauna.

hnojivo

Výsledné organické hnojivo je 100% ekologické díky zpracování výhradně organických materiálů a celkově je kladen důraz na využívání postupů maximálně šetrných k životnímu prostředí.

Příklady odpadů s organickou kontaminací

 • BRO a BRKO (travní hmoty z údržby parků, hřišť a travnatých ploch obecní zeleně apod.)
 • Gastroodpady organického původu
 • Obecně kapalné odpady potravinářského průmyslu organického původu
 • Digestáty z bioplynových stanic
 • Kaly z čistíren odpadních vod
 • Melasa
 • Pivovarské mláto
 • Tekuté odpady z živočišné výroby (kejda hospodářských zvířat)

Přínosy organického hnojiva

 • Dusík fixovaný na nerozpustné organické komplexy umožňuje: 

        - aplikaci hnojiva provádět v cyklech 2-3 roky a tím ušetřit náklady na každoroční rozvoz kejdy

        - provádět hnojení v místech kde mohou vzniknout problémy s kontaminací spodních a povrchových vod dusičnany

        - získat kvalitní produkci bez rizika zvýšení nadlimitního obsahu dusičnanů

        - nárust dusíku fixovaného v organických komplexech snadno osvojitelného rostlinami

 • Díky vysokému obsahu huminových kyselin hnojivo disponuje nadstandardně vysokým koeficientem KVK.
 • Hnojivo je možné vyrábět celoročně, což může být pro řadu provozů zajímavé neboť aplikovat kejdu na pole je možné pouze u některých obdobích roku.

Přínosy kompostování s technologiemi Manetech

 • Velmi kvalitní 100% organické a rychle vyrobené hnojivo
 • Vysoký obsah živin – makroprvků (N, P, K) a neutrální pH
 • Dávkování kapalné složky k pevnému nosiči v poměru až 15 : 1 (zlepšení tixotropie)
 • Obnova biologické aktivity a půdní rovnováhy
 • Bez zápachu - možnost hnojení pozemků a ploch i uprostřed zástavby
 • Skladovatelné na volných skládkách, případně možné další zpracování (sušení, peletování) nebo použití jako organické hnojivo při míchání do pěstebních substrátů

 

porovnanihnojiv

Aktivace bakteriálních kmenů

​Zakládku kompostu je nutné vždy připravit zejména z pohledu druhů a poměrů zpracovávaných materiálů, jejich vlhkosti a struktury, tak aby mohl řádně proběhnout celý kompostační proces. Přidáním činidla PROBIO-K2 do směsi při míchání zakládky kompostu se velmi rychle nastartuje proces aerobní fermentace okamžitou aktivací vhodných bakteriálních kmenů. Aktivitu bakterií lze ještě podpořit použitím mikrobiologického preparátu Bajklal. Mimo jiné jsou aktivovány také mikroorganismy, které přeměňují a váží dusík do organických struktur. Dusík se tedy neuvolňuje ve formě amoniaku, ale zůstává v zakládce kompostu.

Redukce zápachu

Při využití činidla PROBIO-K2 je významně redukováno množství pachových látek unikajících ze zakládek, a to jak při probíhajícím procesu, kdy je materiál v kompostační figuře, tak zejména při provzdušňování zakládek, tedy překopávání kompostu, při kterém je jinak únik pachů nejsilnější. Látková přeměna je v tomto případě natolik trvalá, že i výsledné hnojivo při svém skladování ani aplikaci neuvolňuje emise amoniaku a dalších nepříjemných pachových látek.

Zkrácení doby kompostace

Doba kompostace je zkrácena díky velmi rychlému nastartování a efektivnějšímu průběhu aerobně fermentačního procesu. Zkrácení doby snižuje potřebný počet pracovních operací při provzdušňování – překopávání zakládky, a rovněž umožňuje zrychlenou obrátku zpracovávaného materiálu na pracovních plochách. Díky tomu jsou sníženy investiční náklady potřebné na budování zpevněných ploch, nebo v případě již vybudovaných kapacit, umožněno jejich efektivnější využití a zpracování většího množství materiálu na těchto plochách.