Member of FPK Group

Hnojivo ManEco

maneco

Nabízíme unikátní technologické řešení, které umožňuje zpracování kapalných organických odpadů a kejdy hospodářských zvířat s dosud nebývalou efektivitou za vzniku výsledného 100% organického hnojiva ManEco registrovaného u ÚKZÚZ.

V minulosti bylo touto technologií jen na území ČR zpracováno více než 6 000 000 tun kapalného organického odpadu​.

Organické hnojivo ​ManEco je půdním stabilizátorem, který zlepšuje biopedologické vlastnosti půdy.
Opakované hnojení průmyslovými hnojivy bez dodání organické hmoty do půdy, spolu s používáním stále těžší mechanizace vede k utužení půdy a narušení její přirozené schopnosti vázat vodu a k vodní i větrné erozi.
​Při hnojení půdy klasickými průmyslovými hnojivy je účinnost pouze kolem 50 %, zbytek živin je rostlinami nevyužitý a je z půdy vyplavován do podzemních vod. Naproti tomu v organických hnojivech jsou živiny vázány v organických komplexech. Tyto živiny jsou uvolňovány postupně, nedochází k jejich vyplavování a úroveň jejich využití se pohybuje nad 90 %.

graf2

Výhody hnojiva ManEco

 • Transformace amoniakálního dusíku do organických komplexů snadno osvojitelných rostlinami​
 • Zlepšení sorpčních vlastností hnojiva zabraňujících průsaku dusíkatých a jiných anorganických látek do podzemních vod a udržujících v půdě příznivou relativní vlhkost
 • Dávkování kapalné složky k pevnému nosiči v poměru až 15 : 1 (zlepšení tixotropie)
 • Zvýšení aktivity edafonu a následné zvýšení podílu humusu v půdě
 • Nárůst produkce zelené hmoty pěstovaných plodin o 20–25 %
 • Zničení semen plevelů vlivem přirozeného nárůstu teploty při fermentačním procesu
 • Potlačení patogenních mikroorganismů
 • Snížení ekonomických nákladů
 • Postupné a dlouhodobé využívání dusíku
 • Zvýšení obsahu organických látek a kationtové výměnné kapacity (KVK)
 • Možnost volby různého termínu aplikace a způsobu zapravení - zaorat, zapravit do půdy pomocí bezorebných systémů zpracování půd (talířové a radličkové podmítače, kombinátory)

 

vyhodymaneca

Jak to funguje?

graf1

Patent

patent1patnet2

Měření emisí pachových látek

Měření redukce pachových látek hnojiv byla provedena ve spolupráci s akreditovanou laboratoří ODOUR. Bylo naměřeno úspěšné snížení emisí amoniaku a dalších pachových látek. Výslednou zprávu si můžete prohlédnout zde.

Dávkování hnojiva

Doporučené cykly jednorázových dávek hnojení: pro lehké půdy v cyklu 2-3 let, pro těžké půdy v cyklu 3-4 let.

Primární a sekundární hnojivo

100% organické hnojivo ManEco je možné sušit za vzniku sekundárního hnojiva ManEco s obsahem sušiny 80 %. To svými vlastnostmi vychází z primárního hnojiva, má však konstantní granulometrii a díky poklesu vlhkosti i vyšší koncentraci živin a je přenositelné.

granule

Složení

slozeniprimar 

slozenisekundar

Výroba primárního hnojiva

Videonávod zde.

 1. ​Shrnout výslednou směs zakládky nakladačem do kompostační figury.
 2. Zrání kompostu - kompostační figuru jednou za 1–2 týdny provzdušnit překopávačem kompostu pro lepší zabezpečení aerobních fermentačních procesů.
 3. Po dokončení cyklu (2–4 měsíce) aplikovat na pozemky nebo uskladnit.

vyrobahnojiva