Podpora růstu a vitality rostlin

Podpora růstu a vitality rostlin

Použití mikrobiálního prostředku IH - Flora představuje prostý a efektivní způsob jak docílit změnu konvenčního hospodaření až k ekologicky čisté zemědělské produkci.

Přípravek pomáhá zlepšit stav půdy a zároveň nenarušuje přirozené vazby mezi půdou a rostlinami. Podporuje rozmanitost půdní mikroflóry, díky čemuž se půda úspěšně revitalizuje.

Hlavní přínosy

 • obnovení struktury půdy a její úrodnosti

 • předcházení zhutnění půdy při bezorebných agrotechnických postupech

 • zvýšení energie klíčení semen a růstu rostlin

 • stimulace vývoje kořenů a zlepšení příjmu minerálních prvků z hlubších vrstev půdy

 • podpora imunity rostlin, odolnosti vůči mrazu i suchu a vůči patogenním organismům

 

IH - Flora stimuluje fotosyntézu, fyziologické procesy v rostlinné buňce a s tím spojený rozvoj vegetativních orgánů. Urychluje přeměnu do půdy vložených organických látek na meziprodukty, které váží nejen živiny (zamezení ztrát), ale i mnohonásobně větší množství vody.

Přípravek IH – Flora tak zlepšuje přijatelnost živin i produktů rozkladu rostlinami. Má příznivý vliv na kvalitu úrody, chuťové vlastnosti a zvýšení trvanlivosti při skladování. V půdě obnovuje ekologickou rovnováhu a stabilizuje ekosystém.

Složení

Přípravek založený na bázi optimálního komplexu samostatně se regulujících mikroorganismů v živném roztoku.

Bakteriální kmeny

 • Lactobacillus casei
 • Lactobacillus paracasei subsp. tolerans
 • Lactobacillus rhamnosus
 • Lactobacillus plantarum
 • Lactobacillus hilgardii
 • Lactobacillus parabuchneri
 • Enterococcus durans

 

Oblasti využití

 • Příprava osiva/sadby
 • Podzimní i jarní příprava půdy
 • Ošetření rostlin v průběhu vegetace
 • Urychlení rozkladu posklizňových zbytků

 

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat. Rádi Vaše dotazy zodpovíme.