Member of FPK Group

Aplikace v době vegetace

Pomocná půdní látka IH Flora napomáhá výrobě ekologicky bezpečné produkce a obnově půd. Principiální rozdíl tohoto preparátu od jiných mikrobiálních preparátů spočívá v jeho vícesložkovém složení a odtud pramení jeho univerzálnost v použití a vysoká efektivita.

Aplikace preparátu

V průběhu vegetačního období se zpravidla provádějí 2-3 aplikace mikrobiálního preparátu IH Flora. Pokud těmto aplikacím předcházela aplikace preparátu v rámci přípravy půdy, pak je dostatečná dávka 3 l/ha (pro každou aplikaci). Pokud jsme neprováděli aplikaci v rámci přípravy půdy, je vhodné minimálně u prvních dvou aplikací navýšit dávku na 5-6 l/ha.

První aplikace se provádí zpravidla po vzejití porostu ve fázi 2-3 listů. Načasování dalších aplikací již vychází ze specifik pěstované plodiny. Druhou aplikaci se obecně doporučuje provádět ve fázi tvorby květních pupenů.

U některých plodin, jako například jahody, se doporučuje ošetření dozrávajících plodů 1-2 dny před sklizní. Toto opatření zajistí trvanlivost během skladování.

V případě ozimých plodin, je vhodné provést aplikaci na jaře po obnovení růstu plodin (zpravidla ve 2. polovině března).

Přínosy preparátu

  • Optimalizace fyziologických procesů (fotosyntéza, respirační, transpirační a enzymatické systémy) v rostlinách
  • Stimulování růstu kořenového systému a nadzemní části rostliny vedoucí k vyšší úrodnosti plodin
  • Zvýšení odolnosti proti houbovým a bakteriálním chorobám a stresovým faktorům okolního prostředí
  • Redukce množství aplikovaných hnojiv a úplné nahrazení fungicidů
  • Potlačení patogenních organismů udržováním mikrobiologické rovnováhy v půdě
  • Stimulace rozvoje fosfobakterií měnících rozpustnost anorganických sloučenin fosforu.
  • Zajištění přísunu mikroelementů z větších hloubek
  • Pozitivní efekt v případě zasolených půd, půd kontaminovaných těžkými kovy či v podmínkách nedostatku vláhy

Doporučení

Přípravek IH Flora se jako pomocný prostředek pro ochranu rostlin používá preventivně, ne až po vypuknutí choroby.

V praxi by se v žádném případě mikrobiální preparáty neměly aplikovat společně s fungicidy, a pokud to technologické postupy umožní, neaplikovat současně s herbicidy a insekticidy. Případnou aplikaci mikrobiálních preparátů provést 2 týdny po aplikaci herbicidů nebo insekticidů.

Jednotlivé aplikace by se neměly provádět v průběhu slunných dnů, optimální doba je ráno či večer nebo během dnů bez slunečního svitu.