Member of FPK Group

Brambory

Brambory jsou tradiční součástí českého zemědělství, ale často se potýkáme s problémy malých výnosů v porovnání se západní Evropou. Dalším problémem jsou houbová onemocnění a v neposlední řadě škůdci, jako mandelinka bramborová. Mikrobiální přípravek IH Flora zvyšuje odolnost rostlin proti onemocněním i škůdcům a pomáhá zvyšovat výnosy.

brambory

Aplikace a dávkování

brambory_aplikace a davkovani

​1 - Více o přípravě půdy zde.
2 - Sadbu moříme po dobu 2 hodin v roztoku mikrobiálního přípravku IH Flora. Místo moření můžeme zvolit aplikaci v průběhu sázení v případě, že to sázecí technika umožňuje. Jestli jsme již do půdy aplikovali mikrobiologický preparát v rámci předchozí přípravy, půdy použijeme nižší dávku roztoku preparátu. V případě, že je sadba příliš naklíčená, je vhodnější ošetření sadby neprovádět, protože by mohlo dojít k poškození klíčků.
3 - Pokud je postřik ve fázi 2-3 listů první aplikací přípravku IH Flora a předtím nebyl použit pro přípravu půdy ani pro ošetření sadby, doporučujeme zvýšit dávku preparátu na 5 l/ha.​

​​Celková spotřeba mikrobiologického preparátu při komplexní aplikaci je kolem 10-15 l/ha/rok.

Účinky preparátu v praxi

Polní pokusy i ověřování v praxi prokázaly navýšení výnosu o několik tun na hektar (při výnosech z kontrolních ploch na úrovni průměrného výnosu v ČR 25-30 t/ha). Výsledná sklizeň byla méně postižena chorobami (především plísní bramborovou) a tedy vhodnější pro následné uskladnění.

V tradičních bramborářských oblastech (Bělorusko) byl na plochách dlouhodobě ošetřovaných mikrobiálním preparátem zaznamenán výrazný pokles výskytu mandelinky bramborové.