Member of FPK Group

Obilniny

Obilniny jsou pěstovány na více než 50 % osevní plochy. Častým problémem jsou plísňová onemocnění jako je mazlavá sněť pšeničná, plíseň sněžná, virová sterilní zakrslost ovsa nebo žlutá zakrslost ječmene. Mikrobiální přípravek IH Flora zlepšuje půdní vlastnosti a hlavně zvyšuje odolnost rostlin proti onemocněním.

Aplikace a dávkování

obilniny_davkovani

1 - Více o přípravě půdy zde.
2 - Pokud je postřik ve fázi 2-3 listů první aplikací přípravku IH Flora a předtím nebyl použit pro přípravu půdy ani pro ošetření osiva, doporučujeme zvýšit dávku preparátu na 5 l/ha.

​​​Celková spotřeba mikrobiálního preparátu při komplexní aplikaci je kolem 8-12 l/ha/rok.

Účinky preparátu v praxi

V polních pokusech s ječmenem a pšenicí byla úspěšně prokázána vyšší klíčivost semen i vyšší odolnost rostlin vůči chorobám a to především proti napadení houbami. Také byl zaznamenán pokles napadení ječmene hnilobou kořenů a kořenového krčku.