Member of FPK Group

Okrasné květiny a dřeviny

Okrasné rostliny jsou velmi široká skupina rostlin, vyžadující vysokou péči, aby mohly využít plně svého potenciálu zkrášlovat naše okolí. Náš přípravek IH Flora pomáhá zvýšit odolnost rostlin proti houbovým chorobám, bakteriálním chorobám a škůdcům.

Aplikace a dávkování

okrasne_davkovani

1 - Více o přípravě půdy zde. Substrát u květin v nádobách zalévat pracovním roztokem do vlhkosti 65 – 70 %.
2 - Květiny v nádobách zalévat roztokem preparátu jednou měsíčně v množství 0,2–1 l na květník dle objemu květníku s ředěním v poměru 1:2000. U keřů provést zálivku ke kořenům dvakrát do roka a to na jaře po skončení zámrzu a na podzim před prvním zámrzem s množstvím preparátu 5 l/m2.
3 - U keřů první postřik provést po dvou týdnech od jarní zálivky a pokračovat s postřikem ve dvoutýdenním intervalu. Spotřeba pracovního roztoku závisí na velikosti keře. U keřů růží postřik aplikovat jen jednou týdně.
U okrasných stromů provést postřik kmene, větví, listů a půdy kolem kmene a to vždy na jaře v době nalévání pupenu. Doporučený interval je 3krát na jaře a poté v intervalu dvou týdnů. Spotřeba pracovního roztoku je 20 l na vzrostlý strom.

Účinky preparátu v praxi

Pokusy provedené s květinovými a dekorativními kulturami prokázaly velkou účinnost mikrobiálního přípravek IH Flora. Preparát významně snižuje náklady na vypěstování těchto kultur, protože umožňuje vypustit drahou a pracnou proceduru výměny a desinfekci skleníkových substrátů.

Výrazně pozitivní efekt byl prokázán přípravku IH Flora na skleníkové a pokojové květiny, růže, chryzantémy i lilie. Po postřiku všech částí rostlin roztokem preparátu došlo k úhynu všech mšic. Také byl zjištěn stimulující vliv preparátu na poškozené a oslabené květiny. Rovněž se snížilo množství škůdců v oranžeriích.

Výhody preparátu

  • Zlepšení růstu a rozvoje kořenového systému
  • Zlepšení ujímavosti rostlin
  • Zesílení tvorby výhonků (stébla jsou pevnější)
  • Zlepšení kvalita řezaných květin a zvýšení pestrosti a nasycenosti listů a květů