Member of FPK Group

Polní zelenina

rajčata, okurky, papriky, lilek, salát, ředkev

 

Mikrobiální přípravek IH Flora napomáhá výrobě ekologicky bezpečné produkce a obnově půd.

Principiální rozdíl tohoto preparátu od jiných mikrobiálních preparátů spočívá v jeho vícesložkovém složení a odtud pramení jeho univerzálnost v použití a vysoká efektivita.

Aplikace a dávkování

zelenina_davkovani

1 - Po sklizni předcházející kultury:
Zralý kompost (případně organické hnojivo ManEco nebo kompost připravený pomocí IH Flora) rozprostřeme ve vrstvě 6 – 7 cm silné, polijeme pracovníkem roztokem preparátu a zaoráme do hloubky 5 cm. Doporučujeme aplikovat organické zbytky v množství 2 kg/m2,
Na jaře před výsadbou sazenic: Pracovní roztok preparátu aplikovat na půdu a nakypřit.

​Celková spotřeba mikrobiálního preparátu při komplexní aplikaci je kolem 9-11 l/ha/rok.


Účinky preparátu v praxi

V oblasti Nižnijho Novogorodu byl sledován efekt použití mikrobiálního přípravku IH Flora při pěstování hlávkového zelí.

Experimentální část se rozkládala na ploše 1 ha a kontrolní část na 25 ha. Hnojení bylo provedeno ledkem v množství 295 kg/ha, diamoniumfosfátem v množství 300 kg/ha a mikroelementy "master" v množství 400 kg/ha.

Sadba byla vyseta 18. března. Ošetření sadby přípravkem IH Flora pak proběhlo 23. dubna, tedy 7 dní před výsadbou na pole, zatím co ošetření půdy až 2 dny před výsadbou.

Uchycení sazenic bylo 100%. Další ošetření sadby preparátem bylo provedeno 11. června. V důsledku teplého a vlhkého počasí v letním období došlo k rozvoji slizové bakteriózy. Výsledkem bylo zničení 15 % úrody na kontrolní ploše a jen 4 % úrody na pokusné ploše. Samotná sklizeň započala 2. července. Výsledkem byl hektarový výnos na kontrolní ploše 45 tun a na pokusné ploše 54 tun. Na pokusné ploše s přípravkem IH Flora byla tedy o celých 9 tun vyšší sklizeň než na ploše kontrolní.