Member of FPK Group

Silážování

Silážování je složitý biologický proces, při kterém dochází ke konzervaci krmiva v anaerobních podmínkách za působení bakterií mléčného kvašení. Je důležité pro bakterie připravit optimální prostředí co nejrychleji, aby výsledný produkt vykazoval ty nejlepší vlastnosti. Mikrobiální přípravek IH Flora je proto vhodným pomocníkem, který pomůže vytvořit siláž o výborných parametrech.

silaz

Příprava pracovního roztoku

Pracovní roztok se připravuje z teplé nechlorované vody o 27-30 °C v poměru 1 : 100 (IH Flora : voda). (Chlorovanou vodu nechte nejprve odstát v nádrži bez víka po dobu více než 12 hodin). Hotový roztok se neskladuje, měl by se použít okamžitě po naředění.

Dávkování

Doporučená dávka přípravku je 50-100 ml.
​Na 1 tunu silážované hmoty je potřeba 5-10 l roztoku.