Member of FPK Group

Živočišná výroba

Mikrobiální přípravek IH Fauna je díky své rozmanité funkčnosti určen do živočišné výroby. Aplikace inovativní technologie efektivních mikroorganismů přinese viditelné výsledky, které se projeví hlavně lepším zdravotním stavem a větší spokojeností zvířat.


Aktivní činidlo PROBIO-K2 je unikátním technologickým řešením při kompostování kejdy hospodářských zvířat a při výrobě 100% organického hnojiva, jehož aplikace vede k ozdravení půdy.


Hlavní přínosy

  • Snížení mortality
  • ​Snížení morbidity
  • Zvýšení denních přírůstků
  • Zvýšení výsledné kvality živočišných produktů​
  • Efektivní zpracování druhotných produktů hospodářských zvířat
  • Potlačení stájového zápachu
  • Snížení emisí amoniaku a sirovodíku
  • Údržba podestýlky
  • Zabránění usazování sedimentu díky přidání do jímek a čističek odpadních vod

 

 V průběhu roku 2018 pro vás připravujeme další přípravky řady Invisible Helper, jejichž předpokládané určení je:
- Přídavek do krmiva
- Konzervační přípravek pro silážování
- Konzervant objemových hnojiv
- Veterinární přípravek pro revitalizaci včelstev
- Veterinární přípravek určený pro chov ryb
- Přípravek pro hygienizaci chovných prostor