Member of FPK Group

Sanitace prostor

Sanitace je proces, ve kterém jsou objekty chovu hospodářských zvířat pomocí lidské práce zbaveny škodlivých a patogenních látek.

Při ošetření prostor přípravkem Ekobakter dochází k biologické dezinfekci prostor, což má příznivý vliv na zdraví samotných hospodářských zvířat a na kvalitu pracovních podmínek zaměstnanců. Jeho aplikace je velmi snadná a může se provádět za přítomnosti zvířat.

kravin

Účinky preparátu

  • Zvýšení průměrných denních přírůstků
  • Snížení spotřeby vody na údržbu prostor
  • Redukce zápachu
  • Získání kvalitního organického hnojiva
  • Potlačení aktivity patogenních bakterií
  • Zvýšení imunity a snížení výskytu onemocnění​
  • Snížení úmrtnosti


Příprava pracovního roztoku

Pracovní roztok se připravuje z teplé nechlorované vody o 27-30 °C v poměru 1 : 7 (Ekobakter : voda). (Chlorovanou vodu nechte nejprve odstát v nádrži bez víka po dobu více než 12 hodin). Hotový roztok se neskladuje, měl by se použít okamžitě po zředění.

Aplikace

Pracovní roztok preparátu Ekobakter nalijte do rozprašovače a jemně nastříkejte stěny, příčky a podlahy. Nenechávejte nezpracované povrchy. Doporučujeme postřikovačem zasahovat i samotná zvířata, koryta a napáječky. Po dobu údržby je vhodné otevřít všechna okna, aby mohly z chovných prostor uniknout mouchy.
​S ohledem na to, že je přípravek na přírodní bázi, nedoporučujeme ho kombinovat s chemickými prostředky pro úpravu prostředí.


Terapeutické ošetření prostor
Používá se pro první čtyři ošetření. Cílem je změnit v chovných prostorách poměr škodlivých mikroorganismů ve prospěch mikroorganismů žádoucích. Provádí se 1x týdně.


Preventivní ošetření prostor
Jedná se pouze o preventivní ošetření k udržení ekologické rovnováhy. Postřik se provádí 1x za dva týdny.


Dávkování

Na plochu 2 m² je potřeba ​1 litr pracovního roztoku preparátu Ekobakter.