Zvýšení efektivity kompostování

Zvýšení efektivity kompostování

Kvalita výsledného kompostu závisí na vhodně zvolených druzích biologicky rozložitelných odpadů, jejich struktuře a vlhkosti. Dále je ovlivněna i dodržením celé kompostovací technologie. Při aerobně fermentačním procesu, kdy dochází k přeměně biologicky rozložitelného odpadu na organické hnojivo, jsou transformovány organické látky cestou rozmělnění, mineralizace a humifikace.

IH - Ekobakter napomáhá rychlému nastartování aerobně fermentačního procesu a nárůstu teploty v zakládce kompostu. Komplexní směs bakteriálních kmenů přípravku pomáhá fixovat dusík v organických komplexech snadno osvojitelný rostlinami. Dusík se tedy neuvolňuje ve formě amoniaku, ale zůstává v zakládce kompostu. Zároveň dochází k potlačování patogenních mikroorganismů, a tím k urychlení hygienizace biologického odpadu.

Hlavní přínosy

 • rychlé nastartování kompostovacího procesu

 • urychlení hygienizace biologicky rozložitelného odpadu

 • redukce zápachu

 • možnost kompostování i při nízkých teplotách (okolo 0°C)

Výsledným produktem efektivní kompostovací technologie je kvalitní organické hnojivo.

Zpracovávat je možné celou řadu odpadů organického původu:

 • BRO a BRKO (travní hmoty z údržby parků, hřišť a travnatých ploch obecní zeleně ad.)
 • digestáty z bioplynových stanic
 • kaly z čistíren odpadních vod
 • vybrané kapalné odpady potravinářského (cukrovary, lihovary, pivovary, škrobárny) a dalšího průmyslu (papírny, celulózky) organického původu
 • tekuté odpady z živočišné výroby (kejda hospodářských zvířat)

Pro urychlení startu fermentačního procesu nebo potřebě ještě větší redukce zápachu doporučujeme přidat činidlo PROBIO-K2.

Při využití činidla PROBIO-K2 je významně redukováno množství pachových látek unikajících zejména při provzdušňování zakládek, tedy překopávání kompostu, při kterém je jinak únik pachu nejsilnější. Látková přeměna je v tomto případe natolik trvalá, že i výsledné hnojivo při svém skladování ani aplikaci neuvolňuje emise amoniaku a dalších nepříjemných pachových látek.

Doba kompostování je zkrácena díky velmi rychlému nastartování a efektivnějšímu průběhu aerobně fermentačního procesu. Zkrácení doby snižuje potřebný počet pracovních operací při překopávání zakládky, a rovněž umožnuje zrychlenou obrátku zpracovávaného materiálu na pracovních plochách.

Složení

IH - Ekobakter

Přípravek založený na bázi efektivních mikroorganismů v živném roztoku.

Bakteriální kmeny
 • Lactobacillus casei
 • Lactobacillus paracasei subsp. tolerans
 • Lactobacillus rhamnosus
 • Lactobacillus plantarum
 • Lactobacillus hilgardii
 • Lactobacillus parabuchneri
 • Enterococcus durans
 • Rhodopseudomonas Palustris

PROBIO–K2

Polysacharidové činidlo založené na bázi termicky modifikovaného oxidovaného bramborového škrobu.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat. Rádi Vaše dotazy zodpovíme.