Member of FPK Group
Výroba siláží
Rostlinná výroba
Rostlinná výroba
Živočišná výroba
Živočišná výroba
Ekologie
Ekologie
Organická hnojiva
Organická hnojiva

Společnost Manetech

Technologie společnosti Manetech a.s. jsou přednostně určeny pro zemědělskou výrobu, pro výrobu organických hnojiv a pro řešení vybraných problémů v oblasti životního prostředí.

V zemědělské výrobě jsou naše technologie zaměřeny na:
- zvýšení úrodnosti půd
- ochranu rostlin
- zvýšení kvalitativních parametrů výsledné produkce
- zpracování posklizňových zbytků
- optimalizaci výživy chovných zvířat
- zlepšení prostředí v chovných prostorách
- zpracování vedlejších produktů živočišné výroby.

V oblasti výroby organických hnojiv nabízíme k užívání patentovanou technologii výroby organických hnojiv s extrémně vysokou (přes 90%) využitelností dusíku.

V oblasti životního prostředí se zaměřujeme na:
- problematiku odstraňování zápachů, způsobeného rozkladem organické hmoty
- zpracování biologicky rozložitelných odpadů.

Preparáty používané v doporučených postupech jsou zdravotně nezávadné jak pro zvířata, tak i pro člověka. Neobsahují karcinogenní, mutagenní ani geneticky modifikované komponenty a pomáhají obnovovat přirozenou biologickou rovnováhu v přírodě.

​